Herroeping recht

Herroepingsrecht

Artikel : Herroepingsrecht voor verkoop op afstand.

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij CompuPlanet.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant, CompuPlanet – Spanjestraat 14 – 8840 Oostnieuwkerke – 0475/84.83.44 – info@compuplanet.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan CompuPlanet heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan CompuPlanet – Spanjestraat 14 – 8840 Oostnieuwkerke . De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt CompuPlanet zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal CompuPlanet alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat CompuPlanet op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan CompuPlanet wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door CompuPLanet geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

CompuPlanet betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Herroepingsrecht is niet van toepassing op maatwerk (o.a. op maat samengestelde laptops, laptop met aangepaste opties op maat ) en software met verbroken verzegeling of software die geregistreerd of geactiveerd is.

Herroepingsrecht is enkel geldig bij verkoop aan consumenten. Zakelijke klanten, met btw nummer, kunnen geen beroep doen op het herroepingsrecht.

Warning Messages! Your Message Here

Success Message! Your Message Here

Error Messages! Your Message Here

Terug naar boven
preloader